Informacja o danych osobowych Kontrahenta

 1. Administratorem danych osobowych Kontrahenta jest PRETIUM s.c. Daria Młocek Paweł Młocek z siedzibą w Łodzi ul. Inflancka 27 91-852, Łódź NIP 7262639801, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w związku z realizacją przez Administratora na rzecz Kontrahenta umowy /usługi handlowo-marketingowej. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wyżej wymienionych usług lub innych podobnych, które na życzenie Kontrahenta są świadczone przez Administratora.
 3. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Klienta fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Administratorem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 4. Administrator informuje, że każdy Kontrahent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Kontrahent ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 5. Administrator informuje, że dane osobowe Kontrahenta będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług na rzecz Kontrahenta, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@pretium.pl
 7. Administrator informuje, że dane osobowe Kontrahenta mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
 • Biurom rachunkowym obsługującym Administratora,
 • Kancelariom prawnym obsługującym Administratora,
 • Kancelariom audytorskim,
 • Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora,
 • Firmom kurierskim i pocztowym.

Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.