Regulamin sklepu internetowego Pretium

Data publikacji: 01.04.2020

Sklep internetowy Pretium działający pod adresem https://sklep.pretium.pl/ należy do Darii Młocek i Pawła Młocek, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Pretium s.c. Daria Młocek, Paweł Młocek”, ul. Inflancka 27, 91-852 Łódź, NIP: 726-263-98-01.

Oferta sklepu internetowego kierowana jest wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ze względu na przeznaczenie sprzedawanych poprzez sklep produktów personalizowanych do użytku w ramach działalności gospodarczej, sklep nie obsługuje konsumentów. W związku z tym, niniejszy regulamin nie jest kierowany do konsumentów, a wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem e-mail sklep@pretium.pl oraz pod numerem telefonu 42 2031050.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą – Kupującym nie może być konsument,
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep.pretium.pl/ w zakładce „Regulamin”,
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.pretium.pl,
 5. Sprzedawca – Daria Młocek i Paweł Młocek, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Pretium s.c. Daria Młocek, Paweł Młocek”, ul. Inflancka 27, 91-852 Łódź, NIP: 726-263-98-01.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1.       Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2.       Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3.       Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4.       Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5.       Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Ceny te nie obejmują również ceny znakowania produktów. Ostateczna cena brutto (uwzględniająca podatek VAT) za wybrane produkty oraz ich znakowanie prezentowana jest Kupującemu na koniec procesu składania zamówienia.
 6.       Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
 7.       Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby w jak najlepszy sposób opisać oferowane produkty oraz aby nie zawierały one żadnych błędów. Jeżeli Kupujący zauważy błąd, proszony jest o jego zgłoszenie Sprzedawcy.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1.       Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2.       Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.
 3.       Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
 4.       Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5.       Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

§ 4

Składanie zamówienia

 1.       Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni w roku. Obsługa i realizacja zamówień odbywa się jednak wyłącznie w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00.
 2.       Zamówienia można składać z dowolnego miejsca. Niemniej jednak dostawa zamówień możliwa jest wyłącznie na terenie Polski.
 3.       Kupujący może złożyć zamówienie wyłącznie jako zarejestrowany klient, czyli posiadając konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.
 4.       W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. przejść do strony z opisem interesującego Kupującego produktu,
  2. wybrać sposób znakowania produktu, wypełniając formularz,
  3. kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  4. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,
  5. zalogować się do swojego konta w Sklepie albo stworzyć nowe konto – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przed rozpoczęciem składania zamówienia,
  6. wypełnić formularz zamówienia,
  7. wybrać sposób dostawy zamówienia,
  8. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  9. kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,
  10. zapoznać się z podsumowaniem zamówienia,
  11. kliknąć w przycisk „Potwierdzam zamówienie”.
 5.       W ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu weryfikacji czy wybrany sposób znakowania produktu jest prawidłowy oraz potwierdzenia ostatecznego sposobu znakowania produktu.
 6.       Ustalenia dotyczące sposobu znakowania produktu czynione między Sprzedawcą a Kupującym mogą doprowadzić do zmiany specyfikacji zamówienia. W takiej sytuacji, Sprzedawca prześle Kupującemu ostateczną specyfikację.
 7.       Do czasu potwierdzenia ostatecznej specyfikacji zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca może anulować zamówienie z dowolnych przyczyn lub odmówić przyjęcia zamówienia, o czym poinformuje Kupującego w ramach wiadomości e-mail.
 8.       Po potwierdzeniu ostatecznej specyfikacji zamówienia przez Kupującego, Sprzedawca prześle Kupującemu fakturę proforma stanowiącą podstawę do dokonania płatności za zamówienie.  
 9.       Kupujący powinien zapłacić za zamówienie w ciągu 1 dnia od otrzymania faktury proforma. Z chwilą otrzymania płatności przez Sprzedawcę umowę uważa się za zawartą między Sprzedawcą a Kupującym. Brak płatności oznacza brak zawarcia umowy, a w konsekwencji brak obowiązku Sprzedawcy realizacji zamówienia.

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

 1.       Kupujący ma do wyboru następujące sposoby dostawy zamówienia:
  1. odbiór osobisty – koszt 0,00 zł,
  2. dostawa kurierem – koszt kalkulowany i prezentowany Kupującemu w trakcie składania zamówienia.
 2.       Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca odmiennie określił w Sklepie.
 3.       Jedyną dostępną metodą płatności za zamówienie jest przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§ 6

Realizacja zamówienia

 1.       Bezzwłocznie, a maksimum 2 dni od zawarcia umowy zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu, Sprzedawca wykona i prześle Kupującemu wizualizację gotowego produktu.
 2.       Po otrzymaniu wizualizacji, Kupujący może zgłosić zbiorczo swoje uwagi i poprawki do wizualizacji. W cenie zamówienia, Sprzedawca wykona drugą wizualizację. Jeżeli Kupujący ma dalsze uwagi i poprawki, za przygotowanie każdej kolejnej wizualizacji Sprzedawcy należne jest wynagrodzenie w wysokości 30 zł za każdą dodatkową wizualizację.
 3.       Po zaakceptowaniu wizualizacji przez Kupującego, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia, czyli do znakowania produktu. Na tym etapie jakiekolwiek zmiany specyfikacji zamówienia nie są już możliwe. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do zmiany techniki znakowania produktu, po uprzednim ustaleniu tego z Kupującym. Ponadto, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zaistnienia różnic po zadruku koloru wybranego według wzornika PANTONE ze względu na rodzaj podłoża. 
 4.       Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 30 dni roboczych. Czas realizacji liczony jest od zaakceptowania wizualizacji przez Kupującego. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, Kupujący dokona ilościowej zmiany w zamówieniu, w szczególności zwiększy ilość zamawianych produktów, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. 
 5.       Po zrealizowaniu zamówienia, nastąpi jego przygotowanie do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego.
 6.       Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia.

§ 7

Reklamacje

 1.       W razie stwierdzenia wady produktu, Kupujący może złożyć Sprzedawcy reklamację.
 2.       Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Kupującego,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. żądanie Kupującego w związku z reklamacją.
 3.        Reklamacje można przesyłać pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy (ul. Inflancka 27, 91-852 Łódź) lub na adres e-mail sklep@pretium.pl.
 4.        Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu jej. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji powiadomi Kupującego w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

§ 8

Dodatkowe oświadczenia i zgody Kupującego

 1.        Kupujący oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z przesyłanych Sprzedawcy materiałów, które mają zostać wykorzystane do znakowania produktów i ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie produktów z wykorzystaniem materiałów przesłanych Sprzedawcy.
 2.         Kupujący wyraża zgodę, by Sprzedawca rozpowszechniał zdjęcia produktów oznakowanych materiałami przesłanymi przez Kupującego w celach marketingowych Sprzedawcy, w szczególności w Internecie oraz w materiałach drukowanych.
 3.       Kupujący wyraża zgodę, by Sprzedawca rozpowszechniał logotyp Kupującego w celach marketingowych Sprzedawcy, w szczególności w Internecie oraz w materiałach drukowanych.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1.       Wszelkie spory związane z zawartą za pośrednictwem Sklepu umową będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2.       Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy.
 3.       Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4.       Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.